Huisregels evenementen Meppel

Tijdens evenementen in Meppel hanteren
wij huisregels. Bij betreden van een
evenement gaat u hiermee akkoord en bent
u verplicht zich aan deze regels te houden.

01 Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs
bij u hebt, zonder geldig legitimatiebewijs
kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
02 Het is verboden om alcohol te nuttigen of
in bezit te hebben onder de 18 jaar.
03 Het is als 18+er verboden om alcohol door
te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
04 Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken
of in bezit te hebben.
05 Het is verboden om wapens, stokken,
messen of andere gevaarlijke voorwerpen
in uw bezit te hebben.
06 Het is verboden om eigen consumpties en
etenswaren mee het evenementengebied op
te nemen.
07 Het is verboden om glas mee te nemen
binnen het evenementengebied.
08 U dient instructies van de organisatie, de
beveiliging of het personeel te allen tijde op
te volgen
09 Indien u medewerking aan fouilleren of
onderzoek van tassen weigert, dient u het
evenementengebied te verlaten.
10 Verkoop van alcoholhoudende drank kan op
grond van wangedrag en/of dronkenschap
geweigerd worden.
11 Op gronde van gedrag binnen het evenementengebied
en/of openbare weg aangrenzend
aan het evenementengebied kan de organisatie,
de beveiliging of het personeel u de
toegang weigeren.
12 Ongewenst gedrag als agressie en
discriminatie wordt niet getolereerd.
13 Binnen het evenementengebied kan meer dan
85Db(a) aan geluid geproduceerd worden.
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor nadelige gevolgen die hierdoor
wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het
verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve
geheel op eigen risico. Geef je oren tijdig rust
door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
14 Het betreden van het evenementengebied en
het bijwonen van het evenement zijn geheel
voor eigen risico van de bezoeker.
15 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor
enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers
en/of goederen van bezoekers. Hieronder
wordt ook o.a. diefstal en vermissing verstaan.
16 Parkeer op de daarvoor bestemde plekken.
Bezoekers die elders parkeren riskeren een
boete en/of zullen worden weggesleept.
17 Tijdens een evenement worden (foto)opnames
gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst
stilzwijgend toestemming aan de
organisatie om deze opnames te verveelvoudigen,
openbaar te maken en/of te gebruiken
voor promotionele doeleinden.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden als deelnemer aan de Historische Vloot. Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Inschrijven