Wel of geen Grachtenfestival 2021

  • wel of geen Grachtenfestival 2021

De organisatie van het Grachtenfestival neemt uiterlijk 1 maart 2021 een definitief besluit over het wel of niet doorgaan van het evenement in 2021

Net als vele andere organisaties van evenementen zit ook het bestuur van de Stichting Meppel Vol Vaart met de grote vraag; hoe komt het met het Grachtenfestival in 2021?? Op deze prangende vraag kan in de huidige situatie niemand een antwoord geven. De organisatie van het Grachtenfestival is afgelopen weken erg druk geweest met dit thema en heeft de draad voor het organiseren van het evenement in het weekend van 11-12-13 juni 2021 weer voorzichtig opgepakt. Nadat in het voorjaar van 2020 werd besloten om het Grachtenfestival 2020 af te gelasten zijn alle betrokken partijen direct door de organisatie benaderd. Dit heeft geresulteerd in vele steunbetuigingen en toezeggingen voor medewerking aan het evenement in 2021. Door deze vroegtijdige beslissing van het bestuur om de 16e editie niet door laten gaan, zijn er praktisch geen onkosten gemaakt en heeft dit de financiële positie van het Grachtenfestival in de nabije toekomst niet in gevaar gebracht. Onder normale omstandigheden zou er weer een prachtig evenement georganiseerd kunnen worden. Echter, de omstandigheden zijn helaas verre van normaal. Met deze wetenschap zijn er vele opties besproken. De conclusie en het besluit van het bestuur is dat er alleen een volwaardig Grachtenfestival georganiseerd zal worden als alle seinen op groen staan. Het bestuur zal alle berichtgeving in deze nauwlettend volgen en regelmatig overleg voeren met onder andere de Gemeente Meppel over de te nemen stappen. Het bestuur heeft zich zelf wel een deadline opgelegd, om organisatorische zaken tijdig rond te krijgen en ze zal daarom uiterlijk 1 maart 2021 de beslissing nemen over het wel of niet doorgaan van het Grachtenfestival in 2021.